Відділення патології міокарду та трансплантації органів і тканин

Про нас

Ковтун Гаврило Ігорович

Завідувач відділенням. Кардіохірург вищої категорії

 • Відділення патології міокарду та трансплантації органів і тканин людини є одним з важливих лікувально-діагностичних підрозділів Київської міської клінічної лікарні «Київський Міський Центр Серця».

 

 • Під патологією міокарда в широкому сенсі слова потрібно розуміти зміну біохімічної структури міокарда, яка супроводжує практично будь-яке захворювання серцевого м’яза – ішемічна хвороба серця, міокардит, набуті вади серця, кардіоміопатії, гіпертонічну хворобу т. д. Як окремий діагноз вона не виставляється, проте потрібно пам’ятати, що будь-яке страждання серцевого м’яза супроводжується порушенням нормального перебігу метаболічних процесів всього організму в цілому.

 

 • Відділення оснащене сучасним діагностичним обладнанням експерт-класу, що відповідає вимогам міжнародних стандартів. Штат відділення укомплектований кваліфікованими фахівцями, що пройшли спеціалізацію та стажування з кардіохірургії в провідних клініках Європи. Хірурги, кардіологи відділення є постійними учасниками міжнародних професійних конгресів і конференцій, що дає змогу впроваджувати в практику новітні досягнення сучасної медицини, постійно удосконалюючи підхід до лікування пацієнтів.

 

Основні напрямки роботи

Діагностика, медикаментозна терапія та хірургічне лікування пацієнтів з серцевою недостатністю обумовленої:

Кардіоміопатіями

 1. Первинними кардіоміопатіями
  1. Генетичними
   • Гіпертрофічна КМП
   • Аритмогенна КМП / дисплазія правого шлуночка
   • Некомпактний лівий шлуночок («губчастий міокард»)
   • Порушення провідної системи серця (синдром Ленегра)
   • Глікогеноза
   • Порушення функції іонних каналів:
    1. Синдром подовженого інтервалу QT
    2. Синдром Бругада
    3. Синдром укороченого інтервалу QT
  2. Набутими
   • Кардіоміопатії як наслідок перенесеного міокардиту
   • Кардіоміопатії, обумовлена раптовим емоційним стресом (КМП takotsubo)
   • Перипортальна кардіоміопатія
   • Кардіоміопатії, індуковані тахікардією
  3. Змішаними
   • Дилатаційна КМП
   • Первинна рестриктивна негіпертрофічна кардіоміопатія
 2. Вторинними кардіоміопатіями

Ішемічною хворобою серця

 1. Стабільна стенокардія напруги
 2. Вазоспастична стенокардія
 3. Нестабільна стенокардія
  1. вперше виникла
  2. прогресуюча
  3. рання постінфарктна
 4. Гострий інфаркт міокарда
 5. Кардіосклероз
 6. Аневризма серця
 7. Тромбоутворення в порожнинах серця

Тромбоемболія легеневої артерії

 1. Гостра
 2. Хронічна, рецидивуюча

Набуті вади серця різної етіології, стадій, ступеня вираженості

 1. Моноклапанні (з ураженням одного клапана)
  1. Мітральна вада
  2. Аортальна вада
  3. Трикуспідальна вада
 2. Комбіновані вади (з ураженням двох і більше клапанів)
  1. Мітрально-аортальна вада
  2. Аортально-мітральна вада
  3. Аортально-трикуспідальна вада
  4. Мітрально-трикуспідальна вада
  5. Аортально-мітрально-тристулкова вада

Набуті вади серця в поєднанні з супутньою патологією

 1. Ішемічна хвороба серця
 2. Облітеруючі захворювання брахіоцефальних артерій
 3. Аневризма грудного відділу аорти

Декомпенсовані захворювання серця, яким необхідна трансплантація серця.

Сертифікати

Контакти

 

02660, м. Київ,

вул. Братиславська, 5а

Телефон.: +380975444655